Adaptačně-integrační kurzy

Adaptačně-integrační kurzy (AIK) jsou vzdělávací semináře o české společnosti, které vám pomohou co nejrychleji se zorientovat v nové zemi.

Na kurzech získáte základní informace o životě v České republice a seznámíte se s vašimi základními právy a povinnostmi.

Kurz trvá 4 hodiny pod vedením certifikovaného lektora a tlumočníka.

Za účast na kurzu získáte osvědčení o absolvování AIK (certifikát).