Khoá học thích ứng-hội nhập

Khoá học thích ứng-hội nhập (AIK) là hội thảo giáo dục về xã hội Séc, giúp đỡ bạn định hướng tại đất nước mới một cách nhanh nhất.

Tại khoá học, bạn nhận được các thông tin cơ bản về cuộc sống tại Cộng hoà Séc và làm quen với các quyền lợi cũng như nghĩ vụ của mình.

Khoá học kéo dài 4 tiếng dưới sự dẫn dắt của giảng viên có chứng chỉ và phiên dịch viên.

Sau khi tham gia khoá học, bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận về việc hoàn thành AIK (chứng chỉ).